Tuberosklerozlu Olguda Retinal Astrositik Hamartom

Ayşe Ebru BAHADIR, Tahir Kansu BOZKURT, Banu Torun ACAR, Mehmet Şahin SEVİM, Suphi ACAR

ÖZET

Tuberoskleroz (TS), multisistem organ tutulumu ile karakterize, herediter geçişli nörokutanöz bir sendromdur. Oküler tutulumu olan olgularda retinal astrositik hamartom TS’nin klasik göz bulgusudur. Bu çalışmada semptomu olmayan daha önce TS tanısı almış 7 yaşındaki çocuk hastada saptanan retinal astrositik hamartom ve eşlik eden diğer sistemik bulgular bildirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tuberoskleroz, Retinal astrositik hamartom

Retinal Astrocytic Hamartoma in Tuberosclerosis

SUMMARY

Tuberosclerosis (TS) is a neurocutaneous hereditary syndrome characterised by multisystem involvement. Retinal astrocytic hamartoma is the classical finding in patients with ocular manifestations. In this study we report retinal astrocytic hamartoma and other systemic finding of a 7 year old child who had a diagnosis of TS.
Key Words: Tuberosclerosis, Retinal astrocytic hamartomaGeri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn